Kvalita vytváří důvěru

Služby

Zkušební laboratoř NIEVELT Labor CZ s.r.o. nabízí svým zákazníkům široké spektrum služeb v oblasti kontroly kvality a diagnostiky staveb a stavebních materiálů pro provozovny, či stavby svých zákazníků a to převážně:

 • Kontrolní zkoušky asfaltových směsí a pojiv
 • Počáteční zkoušky typu a návrhy složení asfaltových směsí a kontrola výroby
 • Kontrolní zkoušky kameniva
 • Kontrolní zkoušky zemin, včetně rozboru a zatřídění zemin pro použití pro pozemní komunikace
 • Polní zkoušky pro kontrolu hutnění a únosnosti zemin (statická zatěžovací zkouška, zkouška lehkou dynamickou deskou a jiné)
 • Navrhování a zkoušení materiálů pro zlepšování zemin
 • Zkoušky materiálů stmelených a nestmelených podkladních vrstev včetně návrhu směsi a zpracování průkazní zkoušky
 • Zkoušky čerstvého i ztvrdlého betonu
 • Návrh složení betonu a zpracování průkazní zkoušky
 • Nedestruktivní stanovení pevnosti betonu v konstrukcích Schmidtovým tvrdoměrem
 • Diagnostika betonových konstrukcí
 • Zkoušky hotových povrchových úprav vozovek, mostů apod.
 • Diagnostika asfaltových i betonových vozovek
 • Měření polohy kluzných trnů a kotev v CB krytech georadarovou metodou
 • Zkoušení asfaltových směsí a kameniva v mobilní laboratoři v místě stavby či provozovny zákazníka
 • Měření vlastností vodorovného a svislého dopravního značení (retroreflexe, součinitel jasu, protismykové vlastnosti)
 • Měření únosnosti vozovek deflektometrem
 • Zpracování kontrolně zkušebních plánů a jiné dokumentace
 • Konzultační a poradenská činnost